magazine

חוק עידוד השקעות הון

כאומת יזמות שמניעה ככה את הגלגלים בעולם ולא רק בישראל, חשוב לדעת על חוק עידוד השקעות הון שמבטא את הרצון של הממשלה לראות כמה שיותר עסקים מצליחים שמזרימים מיסים לקופת המדינה וגם מספקים תעסוקה לאזרחים רבים. זו גם המטרה העיקרית של החוק שנחקק כדי לעודד השקעות בתעשייה ולפזר את העסקים גם בפריפריה ולא רק במרכז המדינה. היום רבים נהנים מהחוק כדי להקים מפעלים ולפתוח חברות לפיו ולקבל הטבות שונות מהמדינה.

מה חשוב לדעת על החוק ויישומו?

  • החוק נחקק בשנות החמישים ומשמש מאז תמריץ למפעלים לפתח תעשייה בארץ המתפתחת. החוק מיושם ומפוקח על ידי מינהלת רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והיא מפקחת על מתן מעמד של מפעל מאושר להטבות המס של החוק אם הוא עומד בכללים ובדרישות.
  • חוק עידוד השקעות הון מאפשר לקבל מענקים למפעלי תעשייה ולאחוזי ניכוי פחת גדולים מהרגיל על ציוד ומבנים ולשלם גם פחות מס כהנסה. זה נכון בעיקר לאזורי הפיתוח הרחוקים ממרכז הארץ כדי לעודד מפעלים להגיע לשם ולפתוח שם את השלוחה שלהם או את המבנה הראשי שלהם.
  • החוק מיועד גם להשקעות מחוץ לארץ כדי להגביר את זרימת ההון הזר וכדי לעניין תאגידים חזקים בפתיחת מפעלים שלהם כאן. זה אמור לספק לא רק כסף לקופת המדינה, אם כי באופן מופחת בהתאם להטבות, אלא גם יציבות לרשויות המקומיות שבהן הם מוקמים בגלל תשלום מיסים מקומיים ובגלל אספקת פרנסה לתושבים המקומיים אם בצורה ישירה ואם לנותני שירותים היקפיים.
  • מסלולי המענקים, ההלוואות, הפטורים ממס וההנחות השתנו במשך השנים ולכן היום מקפידים לעבוד לפי המצב שנכון לימינו ולפי תיקונים שונים שהתקבלו בשנים הקודמות ומתעדכנים כל הזמן. כך קורה שלעתים מפחיתים את סכומי המענקים למפעלים באזורי עדיפות לאומית ואת סכומי ההלוואות הלא צמודות. עם זאת, יש היום מפעלים גדולים ובינלאומיים שעובדים בישראל על פי חוק זה וממשיכים ליהנות מהטבות מס שונות.
  • עם השנים הוסיפו עוד הגבלות לאור הביקורת שהוא היטיב עם בעלי ההון ולא חייב אותם לעמוד במשימה. כך שהוסיפו עוד תנאים כמו לספק עבודה כך שלפחות 70% מעובדיו יהיו מהאזור עצמו. כמו כן, חוק עידוד השקעות הון מחייב שלפחות 25% מהייצור יהיה מיועד ליצוא, כדי לפצות על אובדן חלק מההכנסות ממיסים. כלומר, החוק מתעדכן כל הזמן בהתאם לצרכים של מדינת ישראל.
  • מי שרוצה ליהנות מהחוק ומההטבות חייב לעבור על כל סעיפיו ולעמוד בתנאים שלו כדי למנוע הונאות. יש לא מעט בדיקות שנערכות לכל מי שמגיש בקשה לקבל מעמד מפעל מאושר וכשמתגלה הונאה כזאת זה מסתיים בדרך כלל בהליכים משפטיים.
6