קרנות גידור

ומה שבינהם

קרן גידור הוא שם כללי המייצג קרנות להשקעות פרטיות אשר אינן נסחרות בבורסה לני"ע.

מטרתה של קרן גידור היא להשיג תשואה ללא תלות בתנאי השוק, במסחר חסר סיכון כמו מק"מ אשר נחשב אפסי בתנודתיות שלו, למעשה קרן גידור כשמה כן היא, היא באה לגדר, לשמור ולהגן על ההשקעה ללא סיכונים מיותרים ומתחים מלחיצים. חשוב לציין כי הגידור לא תמיד מתבצע וייתכנו מקרים רבים בהם המשקיעים בקרן יספגו הפסדים כבדים ואפילו מחיקת השקעתם.

קרנות גידור מייצגות סגנון השקעה ייחודי. יעדי ההשקעה שלהן והאסטרטגיות בהן הן נעזרות שונים מאוד מאלה של קרנות הנאמנות המסורתיות. בין טכניקות ההשקעה של קרנות הגידור ניתן למנות מינוף, מכירה בחסר, אסטרטגיות אוכף ועוד שיטות גידור אחרות בניסיון להשיג את יעדיהן תוך מזעור הסיכון בכל מצב שוק.

גם התגמול של מנהל קרן גידור שונה מזו של מנהל קרנות נאמנות, מנהל הקרן מתוגמל על פי התשואה שהשיגה הקרן, סגנון תגמול זה ממריץ את מנהלי הקרנות להשיג ללקוחותיהם את התשואה המקסימאלית.

מה ההבדל בין קרן גידור לקרן נאמנות?

לקרנות הגידור יתרונות רבים על פני קרנות הנאמנות. ראשית, שכר המנהלים הצמוד ברוב המקרים להצלחת הקרן מבטיח שאינטרס המשקיעים הוא גם האינטרס של המנהל. שנית, למנהל הקרן ישנה גמישות כמעט אבסולוטית בקביעת תמהיל ההשקעות של הקרן. בניגוד לקרנות הנאמנות שמחויבות לתמהיל ההשקעה שפורסם בתשקיף הקרן, לדוגמא – קיימות קרנות נאמנות המשקיעות במניות גם בתקופות של ירידות בבורסה.

תפקידו של רואה החשבון בקרן גידור?

רואה חשבון מספק שירותי נאמנות הן מבחינת המשקיעים והן מבחינת רשויות המס, שירות זה מלווה את המשקיע ונותן מענה לדרישות רשות המיסים בהתאם לאישורים הניתנים לקרן.

רואה החשבון מגיש בקשות לאישור מראש ומלווה את תהליך המיסוי עד לקבלת אישור לקרן וכן מלווה אותה לכל אורך הדרך, הוא מפקח על הקצאות הקרן לשותפים, מפקח על כניסה ויציאה של שותפים ומשקיעים אל ומן הקרן, מפקח על ניכוי המס בהתאם להוראות האישור מראש.

הגדרות תפקידים בקרנות גידור:

שותף מוגבל – משקיע.

שותף כללי – מנהל הקרן.

נאמן – תפקידו לאשר כל סכום שנכנס או יוצא מהחשבון.

נאמן מס – תפקידו לוודא ניכוי מס על פי הוראות שמוסדרות מול מס הכנסה.